Bouwwerken Geert Michiels BVBA
Varenwinkel 8, Herselt